TA'OR is een merk van de firma Van Hoecke NV. 

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen. Omdat we bij Van Hoecke de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk vinden, leggen we graag uit wat dit voor u betekent.

 

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn van u, uiteraard heeft u dus steeds de mogelijkheid om deze in te kijken, aan te passen of om u zelfs helemaal te laten verdwijnen uit onze database. We verduidelijken graag welke gegevens we van u bijhouden en met welke doeleinden we dit doen.

 • Verwerkingsdoeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden.

   • Het beheren van de commerciële relatie tussen u als (potentiële) klant en Van Hoecke.
   • Het uitbouwen van ons productgamma en services.
   • Het verzenden van informatie over de volledige afhandeling van uw offerteaanvragen en/of bestellingen alsook om u op de hoogte te houden van ons productgamma en services.

 

 • Delen van persoonsgegevens

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

   • Uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van onze onderneming die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd te vervullen en zoals ze werden gedefinieerd in het arbeidsreglement en/ of hun functiebeschrijving. Het gaat om medewerkers van de commerciële en marketingafdelingen.

 

 • Bewaartermijn

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

   • Uw persoonsgegevens worden minimum 10 jaar bewaard of zolang ze noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Op schriftelijk verzoek heeft u altijd de mogelijkheid om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen. Indien u merkt dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, heeft u het recht ze te corrigeren. Daarnaast heeft u ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of begrenzen.

Als bepaalde gegevens niet nodig zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden, kunt u steeds eisen dat deze gewist worden. Ook heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken.

Uw vragen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens kan u ons bezorgen via privacy@vanhoecke.be

 

Privacy Statement

Deze verklaring geldt met betrekking tot de hierboven vernoemde onderneming, in het vervolg kortweg Van Hoecke nv genoemd. 

Van Hoecke nv produceert en verdeelt producten van hoogtechnologisch en kwalitatief niveau en wenst zijn klanten een excellente service aan te bieden. 

De website van Van Hoecke nv kan zonder registratie geconsulteerd worden. Als een registratie van uw persoonlijke gegevens wenselijk is, gebruiken we deze enkel na uw goedkeuring. Persoonlijke gegevens worden volgens de Belgische wetgeving vertrouwelijk behandeld. 

Lees de onderstaande informatie betreffende de gegevensbescherming. Met de oproep en/of het gebruik van de informatie, de diensten, de links, de functies, of programma’s van deze website onderwerpt de gebruiker zich aan de volgende richtlijnen: 

Met de ingave van de registratiegegevens verklaart de gebruiker akkoord te gaan dat deze gegevens op grond van persoonlijke interesse verwerkt zullen worden. De gebruiker stemt uitdrukkelijk toe dat de persoonsgebonden gegevens door Van Hoecke nv en zijn andere verwante ondernemingen en partners gebruikt mogen worden. Van Hoecke nv garandeert dat de persoonlijke gegevens niet aan derden verkocht of uitgewisseld worden, noch toegankelijk zijn voor hen. Uitgezonderd de gevallen van vorderingen, handhaving of gebruik van bepalingen of om de rechten, eigendommen of de zekerheid van Van Hoecke online, onze gebruikers of derden te beschermen. 

Voor de optimalisering van de klantenservice wordt het gebruik van ook niet-geregistreerde gebruikers van de website geanalyseerd, zodat de gebruiker door de verbetering van de browserfuncties de meest optimale inhoud kan raadplegen. Door de analyse van het gebruik van de pagina's kan de structuur, het design en ook de lay-out in het voordeel van de gebruikers geoptimaliseerd worden. Voor dit tweede doel is Van Hoecke nv gemachtigd om de onderliggende gegevens te raadplegen, ook als een niet-geregistreerde gebruiker de website raadpleegt. Onder webserver wordt automatisch de volgende informatie over u naar voren gebracht: uw ISP, uw IP-adres, uw webbrowsertype en de versie ervan, uw bedrijfssysteem en de URL die u gebruikt om de pagina te raadplegen. 

De gebruiker verleent uitdrukkelijk zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgebonden gegevens ten behoeve van de analyse van de gebruikers, het beheer van de homepage, de verkoop van producten en diensten, alsook voor de aanmaak van een gebruikersprofiel.

Deze gegevens zijn tegen niet-geautoriseerd gebruik beschermd. De gebruiker heeft het recht om op elk moment gegevens over zijn gebruiksprofiel, de betreffende persoonsgebonden gegevens te weerhouden en een correctie of verwijdering te vragen. 

Deze website wordt door Van Hoecke nv vanuit België gecontroleerd en beheerd. Van Hoecke nv aanvaardt geen garantie en staat er ook niet voor in dat de gegevensbeschermingsverklaring op deze website beantwoordt aan alle eisen die buiten het Belgische rechtstelsel vallen. Indien u deze website van buiten België bezoekt, dient u zich te houden aan de plaatselijke rechtsvoorschriften. Deze gegevensbeschermingsverklaring en haar toepassing valt onder het Belgische recht, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht. Gerechtelijk is dat het voor België verbonden gerecht.

Voor meer info, contacteer privacy@vanhoecke.be