Eigendomsrechten 

Foto's, teksten of afbeeldingen van TA'OR zijn beschermd door intellectuele rechten.

Niets van deze website mag worden gebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Hoecke nv - Europark-Noord 9 - 9100 Sint-Niklaas - Tel: (+32) 3 760 19 00 - btw BE 440.085.040

Privacy & cookies

Deze website gebruikt Google Analytics om anonieme gebruikersstatistieken te verzamelen. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens. U kan cookies blokkeren in de settings van uw browser indien u niet wenst dat deze statistieken worden verzameld.